Prodloužená záruka AL-KO

Během zákonné záruční doby odstraníme jakékoli materiální nebo výrobní vady přístroje. Standardní záruční doba se vztahuje na výrobky zakoupené v ČR.

Pro vybrané výrobky značky AL-KO a solo by AL-KO vyrobené v Rakousku, dovezené do ČR společností AL-KO KOBER spol.s.r.o., IČ 469 933 12 se sídlem Táborská 2134, 39701 Písek (dále jen AL-KO) poskytuje společnost AL-KO zákonnou záruku na výrobek dle občanského zákoníku, kterou prodlužuje dle jednotlivých kategorií výrobků na:
3 letá záruka: Prodloužená záruka na robotické sekačky Robolinho® AL-KO a solo by AL-KO
5 letá záruka: Prémiová záruka na zahradní traktory solo® by AL-KO (mimo traktorů Easy, Black Edition)
6 letá záruka: Exkluzivní záruka na benzínové sekačky AL-KO (mimo sekaček AL-KO Easy) a solo® by AL-KO

  od data prodeje výrobku spotřebitelem v síti autorizovaných prodejců AL-KO při dodržení následujících podmínek:

  Pravidelná roční zvýhodněná prohlídka v autorizovaném servisním středisku AL-KO v termínu od 1.10. do 28.2. kalendářního roku s vlastní dopravou produktu zákazníkem do autorizovaného střediska. Náklady spojené s údržbou (např. výměna sekacích nožů, ložisek atd.) hradí zákazník.

  Registrace zakoupeného produktu spotřebitelem na webových stránkách výrobce. Formulář k registraci prodloužené záruky naleznete zde.

  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Po uplynutí zákonné záruční doby(dva roky)jsou zachovány obvyklé vlastnosti jen při splnění zvláštních podmínek stanovených prodávajícím.

  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a dále dalšími vlivy, za které prodávající neodpovídá.Záruka se tak nevztahuje na opotřebení produktu, způsobené
  i obvyklým užíváním (uvedeným zpravidla v Návodu k použití), a na označené opotřebitelné díly.

  Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé z následujících příčin na straně kupujícího:

  neodborná manipulace s výrobkem;
  nedodržení pokynů uvedených v Návodu k použití výrobku;
  použití výrobku pro jiné účely než je určen;
  použití výrobku v rozporu s jeho běžným použitím či v rozporu s Návodem k použití;
  použití neoriginálního a nevhodného příslušenství výrobku;
  nedostatečná péče o výrobek, zanedbaná údržba;
  zásah neautorizovaného servisu;
  uplynutí životnosti dílů podléhajících běžnému opotřebení;
  elektrickým přepětím v rozvodné síti;
  používáním produktu v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašnosti, vlhkosti, chemickými
  a mechanickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu s určením produktu a Návodem k jeho použití;
  provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí(povodně, tornáda apod.)

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Práva z vadného plnění spotřebitele jsou upravena v obchodních podmínkách AL-KO zveřejněných na stránkách www.alko-garden.cz

  Při nákupu robotické sekačky, benzínové sekačky nebo zahradního traktoru AL-KO/ sol o by AL-KO právnickou osobou(IČ a DIČ) je záruční doba zkrácena na dobu 12 měsíců od data uvedeného na daňovém dokladu.

  Dokladem k prokazování práv spotřebitele ze záruky je řádně vyplněný Záruční list, který vyplňuje prodejce v den prodeje zboží.

  Autorizovaný servis AL-KO:
  Pro veškeré servisní úkony(sezónní prohlídky, servisní údržba, záruční i nezáruční opravy) se můžete obracet na Vašeho prodejce, případně na autorizované servisní partnery AL-KO, jejichž aktuální seznam naleznete naleznete zde.

Záruční doba začíná dnem pořízení zahradního přístroje, který je doložitelný na daňovém dokladu. S potvrzením o prodloužení standardní záruky na 4 roky a dokladem o koupi kontaktujte autorizovaného prodejce, nebo servis AL-KO. Zákonné záruční nároky kupujícího vůči prodávajícímu zůstávají tímto prohlášením nedotčeny.

AL-KO KOBER spol. s r. o., Táborská 2134, 397 01 PÍSEK

Registrace prodloužené záruky >

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies

Společnost AL-KO Geräte GmbH a její partneři potřebují váš souhlas (kliknutím na „Souhlasím“) pro použití jednotlivých dat, aby bylo možné ukládat a / nebo načítat informace v zařízení (IP adresa, ID uživatele, informace o prohlížeči). Data se používají pro personalizované reklamy a obsah, měření reklam a obsahu a pro získání znalostí o cílových skupinách a vývoji produktů. Více informací o souhlasu a možnostech nastavení najdete kdykoli zde. Kliknutím na „Odmítnout cookies“ můžete svůj souhlas kdykoli odmítnout.

Použití dat

AL-KO Geräte GmbH spolupracuje s partnery, kteří také zpracovávají data získaná z vašeho zařízení (sledovací data) pro jejich vlastní účely (např. Vytváření profilů) / pro účely třetích stran. Na tomto pozadí vyžaduje souhlas nejen sběr údajů o sledování, ale také jejich další zpracování těmito poskytovateli. Údaje o sledování se shromažďují, pouze když kliknete na tlačítko „Souhlasím“ uvedené v banneru. Partnery jsou následující společnosti: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Microsoft Ireland Operations Limited, The Rocket Science Group LLC, Heureka.cz Česká republika, Adform a Seznam.cz Česká republika.

Další informace o zpracování údajů těmito partnery naleznete v Zásady ochrany osobních údajů. Informace jsou také dostupné prostřednictvím odkazu v banneru.