Záruka AL-KO

Během zákonné záruční doby odstraníme jakékoli materiální nebo výrobní vady přístroje. Standardní záruční doba je dána zákonem země, ve které byl přístroj zakoupen. U zahradní techniky, jejíž použití je určeno pro komerční nebo profesionální účely, je záruční doba omezena na 12 měsíců. 

  Záruka se vztahuje na:
 • Správné zacházení dle návodu k obsluze a manuálu přístroje
 • Použití originálních náhradních dílů AL-KO

  Záruka zaniká při:
 • Neoprávněném pokusu o opravu
 • Neoprávněné technické změně
 • Nesprávnému použití
 • Nedodržení návodu k obsluze a manuálu přístroje

  Záruka se nevztahuje na:
 • Poškození laku v důsledku běžného opotřebení
 • Spalovací motory, u nichž platí záruční podmínky příslušného výrobce motoru

Záruční doba:
 • AL-KO Geräte GmbH nabízí svým zákazníkům výrobní záruku v délce 24 měsíců na všechny produkty AL-KO a solo by AL-KO.

Prodloužení záruční doby:
 • Exkluzivní prodloužení záruční doby na celkem 4 roky se vztahuje na produkty značky AL-KO a solo by AL-KO. Podmínky prodloužené záruky 2+1 rok naleznete zde.

Záruční doba začíná dnem pořízení zahradního přístroje, který je doložitelný na daňovém dokladu. S potvrzením o prodloužení standardní záruky na 4 roky a dokladem o koupi kontaktujte autorizovaného prodejce, nebo servis AL-KO. Zákonné záruční nároky kupujícího vůči prodávajícímu zůstávají tímto prohlášením nedočeny.

AL-KO KOBER spol. s r. o., Táborská 2134, 397 01 PÍSEK

Prodloužit záruku 2+1 rok >
alist